หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม
และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค และ
การจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบ
น้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจเด็ก
และเยาวชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมี
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร และกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่
ปฏิบัติงาน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
สายตรงปลัด
โทร.086-9260677
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-101 ถึง 3
โทรสาร : 055-987-100 โทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข : 055-987-104 E-mail : samokhae476pl@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 8,069,647 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-101 ถึง 3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10