หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.สมอแข
 
"ตำบลสมอแข สี่แยกแห่งการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
ก้าวหน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นบริการสาธารณสุขให้ก้าวไกล
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
สืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยืนเคียงข้างประชาชนอย่างยั่งยืน"
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประปา
  การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและ
การจัดการผังเมือง
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้างซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่ สองข้างทาง
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
  การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
และเป็นมาตรฐาน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหา
โรคระบาดต่าง ๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ
และศักยภาพของประชาชน
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทุกรูปแบบ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การก่อสร้าง
สนามกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย
และสนใจดูแลสุขภาพตนเอง
  การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์และการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์
  การพัฒนามาตรฐานสินค้า และจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
  การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สวนสาธารณะ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-101 ถึง 103
โทรสาร : 055-987-100 โทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข : 055-987-104 E-mail : samokhae476pl@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 8,412,724 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-101 ถึง 103

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10