หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
บุคลากร
 


นายประทิน กระสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
 


นายก้องศักดิ์ ธรรมโณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางนสหชม เอโหย่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเบญจวรรณ บุญเอี่ยม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวศิริพร ราชสี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสาวณัฐพร ชาญธัญกรรม
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัตการ


นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะเต่ย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวธารารัตน์ คุ้มทวี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายสันติ เดชสิริ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด


นางสาวขวัญใจ แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


นายไพโรจน์ ขาวสะอาด
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวมนัสนันท์ ยอดประสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสมจิตร เฉิดโฉม
พยาบาล (ลูกจ้าง)


น.ส.ปัญญาพร มงคลพันธุ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาววณิชยา เอี่ยมสาย
พนักงานจ้างเหมา


น.ส.อนุสรา คองเมือง
พนักงานจ้างเหมา


นายเพชร ดอนไพรกา
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายอนันต์ อินทิปปัญญา
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายปราชญญา ดอนไพรกา
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายนนท์ชนัท พอพริ้ง
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายพงสกร เสือเรือง
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายธนกิจ ชินชาติธำรง
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายพิษณุ เดชอิ่ม
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นาย วัชรา ทิพย์เครือ
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)


นายทินาคม ครุฑดิลกานันท์
พนักงานจ้างเหมา (กู้ชีพ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 6,411,529 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10