หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
บุคลากร
 


นายประทิน กระสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
กองคลัง
 


นางศรินทิพย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางภณิตา ลอยเวหา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายประจักษ์ ดอนตุ้มไพร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสมคิด ทองม่วง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวสรัลลักษณ์ ชัยพิทักษ์สุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวศิรินภา มีสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายสุวรรณโชติ เรืองแย้ม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวสริตา เชิดโฉม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวณัฐพร วรรณาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายนิฐิพงษ์ เจิมจวง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุภาพร อินทร์เทพ
พนักงานจ้างทั่วไป (จัดเก็บ)


นางสาวณัชชา ดอนเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป (แผนที่ภาษี)


นางสาวกิ่งนภา ภู่เพียร
พนักงานจ้างทั่วไป (พัสดุ)


นายสาคร มณีนวล
พนักงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย


นางณิศราภรณ์ พันธุ์กมลศิลป์
พนักงานจ้างเหมา (จัดเก็บ)


นางสาวจริยา พวงคิด
พนักงานจ้างเหมา (จัดเก็บ)


นางสาวเนตรสกาว ทำนิทา
พนักงานจ้างเหมา (การเงินและบัญชี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 6,411,818 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10