หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
บุคลากร
 


นายประทิน กระสันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสุพัตรา มะโนรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายสุนทร คำจริง
นิติกรชำนาญการ


พ.จ.อ.วรเชษฐ์ ฟักเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนวิมล โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมงคล สุวงศ์เครือ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธรรมนูญ มนูญธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธณัฐชา ชอบธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางนารีรัตน์ เรืองโรจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวอรณิชชา ขวัญนาค
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายทิพรัตน์ ใจสมัคร
พนักงานขับรถยนต์


นายไพฑูรย์ เรืองฉาย
พนักงานดับเพลิง


นายธนประเสริฐ อินคำ
พนักงานดับเพลิง


นายรัตนชัย สาทจิม
พนักงานขับรถยนต์


นายคมสันต์ สร้อยดอกไม้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุนทร ชูชิด
พนักงานดับเพลิง


นายนิติวัช ดอนตุ้มไพร
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพันธ์ พุกไชยนาม
พนักงานจ้างทั่วไป (เกษตร)


นางสาวกาญจนา ทับมั่น
พนักงานจ้างทั่วไป (เกษตร)


นางสาวน้ำผึ้ง แก้วสุวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(สวัสดิการ)


นายชนุดม บัวแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
(สวัสดิการ)


นายกฤษฎา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ศูนย์ ICT)


นายวราวุฒิ ดอนเขียวไพร
พนักงานจ้างทั่วไป
(ศูนย์คุณธรรม)


นางสาวกัญชพร บัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
(นโยบายและแผน)


นายธีรวัฒน์ จำปาแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นางจันทร มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 6,319,585 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10