หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
บุคลากร
 


ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
สำนักปลัด
 


นายฤทธิรงค์ นินทะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายฉัตรชัย ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสุนทร คำจริง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา มะโนรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายมงคล สุวงศ์เครือ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


พ.จ.อ.วรเชษฐ์ ฟักเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนวิมล โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอรณิชชา ขวัญนาค
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวรัชดาภรณ์ สมงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายธรรมนูญ มนูญธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางนารีรัตน์ เรืองโรจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายธีรวัฒน์ ศิริมา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายวราวุฒิ ดอนเขียวไพร
เจ้าหน้าที่ดูแลบริการสื่อสิ่งพิมพ์มุมคุณธรรม


นางสาวน้ำผึ้ง แก้วสุวรรณ
ผู้ช่วยงานพัฒนาชุมชน


นายกฤษฎา เขื่อนควบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT


นายทิพรัตน์ ใจสมัคร
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายไพฑูรย์ เรืองฉาย
พนักงานดับเพลิง


นายสุนทร ชูชิด
พนักงานดับเพลิง


นายธนประเสริฐ อินคำ
พนักงานดับเพลิง


นายคมสันต์ สร้อยดอกไม้
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายนิติวัช ดอนตุ้มไพร
พนักงานดับเพลิง


นางสาวกัญชพร บัวทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายรัตนชัย สาทจิม
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติพันธ์ พุกไชยนาม
พนักงานจ้างทั่วไป (งานเกษตร)


นางสาวกาญจนา ทับมั่น
พนักงานจ้างทั่วไป (งานเกษตร)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร : 055-987-100-3 โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 5,458,563 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-629-9938

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10