หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
บุคลากร
 


นายปิยะปราชฐ์ จิรวรรณาวัชร์
ปลัด อบต. สมอแข
ปฏิบัติหน้าที่นายก
 
สำนักปลัด
 


นายฉัตรชัย ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุพัตรา มะโนรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายสุนทร คำจริง
นิติกรชำนาญการ


พ.จ.อ.วรเชษฐ์ ฟักเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนวิมล โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายมงคล สุวงศ์เครือ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธรรมนูญ มนูญธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธณัฐชา ชอบธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางนารีรัตน์ เรืองโรจน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวอรณิชชา ขวัญนาค
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธีรวัฒน์ ศิริมา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายทิพรัตน์ ใจสมัคร
พนักงานขับรถยนต์


นายไพฑูรย์ เรืองฉาย
พนักงานดับเพลิง


นายรัตนชัย สาทจิม
พนักงานขับรถยนต์


นายคมสันต์ สร้อยดอกไม้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธนประเสริฐ อินคำ
พนักงานดับเพลิง


นายสุนทร ชูชิด
พนักงานดับเพลิง


นายนิติวัช ดอนตุ้มไพร
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพันธ์ พุกไชยนาม
พนักงานจ้างทั่วไป (เกษตร)


นางสาวกาญจนา ทับมั่น
พนักงานจ้างทั่วไป (เกษตร)


นายกฤษฎา เขื่อนควบ
พนักงานจ้างทั่วไป
(ศูนย์ ICT)


นายวราวุฒิ ดอนเขียวไพร
พนักงานจ้างทั่วไป
(ศูนย์คุณธรรม)


นางจันทร มณีรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)


นางสาวน้ำผึ้ง แก้วสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
(สวัสดิการ)


นางสาวกัญชพร บัวทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
(นโยบายและแผน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 5,924,556 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10