หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
ว่าที่ร้อยตรีโยธิน บุญมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอรัญญา เนตรผสม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศรินทิพย์ แก้วเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศรัณยู จันทร์เกษร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายก้องศักดิ์ ธรรมโณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางปรารถนา ขันทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางนสหชม เอโหย่
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข