หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ แก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง [ 21 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 9 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564-2566 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศการสร้างขวัญ และกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานผลการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลโครงการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 7,130,900 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10