หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2