หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี (สขร.)
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]