หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
รายงานอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทำแนวกันไฟรอบตำบลสมอแข [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ซ่อมไฟหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 บ้านโดงประโดก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน พงศธร - ชินลาภ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ซ่อมแซมไฟหมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4 สมอแข [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของ อบต.สมอแข 2562 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)  
   
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
สายตรงปลัด
โทร.029-277-477
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน