หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ทำแนวกันไฟรอบตำบลสมอแข [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมไฟหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 บ้านโดงประโดก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน พงศธร - ชินลาภ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมแซมไฟหมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4 สมอแข [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของ อบต.สมอแข 2562 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)