หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตร \"อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3\" [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการจัดการความรู้ [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ขั้นตอนการจัดการความรู้ [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Proess) [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ความรู้เรื่อง (Knowledge Management : KM) [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลหลักสูตร \"เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม\" รุ่นที่ ๑ [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
-การจัดการองค์ความรู้ KM- [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)