หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
นายก อบต.สมอแข
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภา อบต.สมอแข
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
 
สำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการสังคม
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานพัฒนารายได้
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สมอแข(ศูนย์บริการสาธารณสุข)
(ถ่ายโอน) หัวหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุข
- งานรักษาพยาบาล
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานฟื้นฟูสุขภาพ
- งานสร้างเสริมสุขภาพ
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสมอแข (ผู้อำนวยสถานศึกษา)
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
สายตรงปลัด
โทร.086-9260677
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-101 ถึง 3
โทรสาร : 055-987-100 โทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข : 055-987-104 E-mail : samokhae476pl@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 7,924,666 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-101 ถึง 3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10