หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เขตเลือกตั้งที่ ๕ แทนตำแหน่งที่ว่าง  
 

ในวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.เชิญชวนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ๕ บ้านก่อ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในก ารสมัครรับเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขพร้อมด้วยหลักฐานการรับสมัค ร ประกอบด้วย

     ๑.บัตรประจำตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว ประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายส ามารถแสดงตนได้

     ๒.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     ๓.ใบรับรองแพทย์

     ๔.ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร  จำนวน  ๕๐๐  บาท
    ๕.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร

ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จำนวน  ๑๒  รูป

     ๖.หลักฐานอื่นๆ เช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐานหรือ

ใบรับรองแสดงการเกิด  ถิ่นที่อยู่หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น เป็นต้น

       (หลักฐาน ตามข้อ ๓ ให้ใช้ฉบับจริง ส่วนหลักฐานตามข้อ ๑ ,๒ และ ๖

ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารที่รับรองความถูกต้ อง จำนวน ๑ ชุด)

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2553 เวลา 15.22 น. โดย คุณอรัญญา เนตรผสม

ผู้เข้าชม 796 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-101 ถึง 3
โทรสาร : 055-987-100 โทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข : 055-987-104 E-mail : samokhae476pl@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 7,924,643 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-101 ถึง 3

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10