หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ อบต.สมอแข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมในตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
www.samokhae.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมา พัฒนาตำบลของเราต่อไป
ติดต่อ อบต.สมอแข
โทร : 055-987-101 ถึง 103   
นางทองม้วน พันธุรี
นายก อบต.สมอแข
 
 
 
NEWS
 
 
เบอร์ติดต่อใหม่ 055987101 ถึง 103 , รพสต.สมอแข 055987104
ข่าวสาร
 
 
 
 
กิจกรรม


โครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" [ 17 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 23 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 42 


โครงการวันสตรีตำบลสมอแข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "สตรีสามวัย ใส่ใจสุขภาพ : อบอุ [ 10 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 30 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 54 


โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสมอแข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมการฝึกอาชี [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 42 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย จ.ตราด [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 55 


โครงการกีฬาตำบลสมอแข ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 3 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 52 


การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.สมอแข ครั้งที่ [ 30 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 65 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 58 


กิจกรรม Re-X-Ray การสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อนถังขยะเปียก [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 51 


วงอังกะลุง ยิ้ม ยิ้ม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา มาร่วมแสดงอังกะลุงงาน [ 17 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 58 


โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 53 


ปีใหม่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่มสมอวิทยา [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 64 


โครงการปันสุขเพื่อน้อง อิ่มท้องตามรอยวิถีพอเพียง ปี 2567 (กิจกรรมเกี่ยวข้าว ) [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 67 


โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 156 


โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการแข่งขันกีฬาต้ [ 20 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 47 
ดูทั้งหมด
 
 
กิจการสภา
 
 
วีดิทัศน์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงานของโรงเรียนอนุบาลอบต.สมอแข จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]จ้างพาหนะปรับอากาศโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 เม.ย. 2567 ]จัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด [ 23 เม.ย. 2567 ]

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคากลางและประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ [ 22 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 27 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อที่ดิน ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 [ 29 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 17 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถไถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [ 15 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภานใน อบ [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริห [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.086-9260677
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
ข่าวสารภายนอก
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1646  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1647  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5111-5114 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1637 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1641  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1568  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ที่ พล 0023.5/ว 283 ลว.23 เม.ย.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 39 
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 281 ลว 23 เม.ย.67 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 29 
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ฯ ที่ พล 0023.5/ว 279 ลว. 23 เม.ย. 67 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 22 
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ พล 0023.3/ว 282 ลว 23 เม.ย. 67 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทัวประเทศ ระยะที่ 3 ที่ พล 0023.3/ว 2011 ลว 22 เม.ย. 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 59 
ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว277 ลว 22 เม.ย. 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 84 
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 1998 ลว 19 เม.ย. 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 68 
การโอนเงิน e-Money ที่เหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับสิทธิต่อตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 276 ลว 22 เม.ย. 67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 103 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1996 ลว. 19 เม.ย.67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 60 
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสมเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 1995 ลว. 19 เม.ย.67 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 56 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1984 ลว 19 เม.ย. 67 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 99 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 ที่ พล 0023.3/ว 1983 ลว 19 เม.ย.67 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 79 
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 1982 ลว 19 เม.ย. 67 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 77 
การมอบหนังสือจดหมายเหตุพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดพิษณุโลก พุทธศักราช 2562 ที่ พล 0023.3/ว 274 ลว 19 เม.ย. 67 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 70 
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ที่ พล 0023.2/ว 1948 ลว 17 เม.ย. 67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 97 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 4 ที่ พล 0023.2/ว 267 ลว 18 เม.ย. 67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 103 
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 273 ลว. 18 เม.ย. 67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 84 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 ที่ พล 0023.5/ว 272 ลว. 18 เม.ย. 67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 74 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดฯ ที่ พล 0023.5/ว 271 ลว. 18 เม.ย.67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 67 
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 268 ลว 18 เม.ย. 67 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 75 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของจังหวัดพิษณุโลก [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 256 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนของจังหวัดพิษณุโลก [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พล. [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าช้าง ประกาศเปิดเผยราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภับองค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.วงฆ้อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาแ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ ขอเชิญร่วมงาน รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ "สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ป [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยจูงนาง [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง มอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยตำบลวังทอง [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำคู้ ร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำคู้ ราคากลาง โครงการปรับปรุงโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป่า ประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
 
   
 


อบต.เนินเพิ่ม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านเพิ่มนคร ด้วยวิธี [ 24 เม.ย. 2567 ]


อบต.เนินเพิ่ม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านเพิ่มนคร ด้วยวิธี [ 24 เม.ย. 2567 ]


อบต.ท่าตาล จ้างจ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง DRY CHEMICAL (ขนาด 15 ปอนด์) พร้อมบร [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.ท่าตาล จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บษ 372 ของสำนักปลัด โด [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากทางหลวงหมายเลข 12 ถึง [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 23 เม.ย. 2567 ]


ทต.พลายชุมพล ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 เม.ย. 2567 ]


ทต.พลายชุมพล ซื้อรถเข็นชนิดนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านกร่าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3544 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะ [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านกร่าง จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลาะคลอง c๒ จากถนนทางห [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.พรหมพิราม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๘๕) [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลาะคลอง c๒ จากถนนทางห [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.ดงประคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ๓๗-๐ [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.ดงประคำ จ้างถมดินลงลูกรังเพื่อเปิดทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่นางสาวหัทยา บุญ [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังพิกุล ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.นครชุม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - นาเดิ่น (ระยะที่ 3) ห [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.นครชุม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่าฟอง - นานายบุญเลื่อน สารช้างอ่อน [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.ไผ่ล้อม ก่อสร้างอาคารจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม หมู [ 23 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองกุลา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 23 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ลบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีก่อนหน้านี้ทำไมครับ ? (18 เม.ย. 2567)    อ่าน 140  ตอบ 1  
(ร่าง) ประกาศรับสมัครผู้ค้าในพื้นที่ผ่อนผัน (ชินลาภ) อยู่ในลิ้งค์ใดครับ ? (24 มี.ค. 2567)    อ่าน 70  ตอบ 1  
บ้านหลังเดิม ม.พงศธร (14 ม.ค. 2567)    อ่าน 151  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม ไท-ยวน จ.พิษณุโลก
สถานที่สำคัญ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ อบต.สมอแข
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
Oss Samokhae
 
 
 
       
       
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-101 ถึง 103
โทรสาร : 055-987-100 โทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข : 055-987-104 E-mail : samokhae476pl@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 8,412,018 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-101 ถึง 103

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก
CLICK
ปิดหน้าต่าง
 
 
ปิดหน้าต่าง