หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลสมอแขได้จัดตั้งมานานแล้วจึงไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัด ประชากรบางกลุ่มย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายภาคเหนือซึ่งมีประเพณีพื้นบ้าน
ของตำบลโดยจะมีการทำบุญตักบาตรกลางบ้าน และงาน
ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม
และมีงานประเพณีอื่น ๆในวันสำคัญต่าง ๆ ของคนไทยทั่วไป
เดิมตำบลสมอแขแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านต่อมาในปี
2541 ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 2 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 2 เดิมเป็นบ้านลาดบัวขาว และหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก
และในปี 2544 ได้มีการแยกหมู่บ้านกรมธรรม์-ดงประโดก
หมู่ที่ 3 เป็น 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 เดิม บ้านดงประโดก หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ และหมู่ที่ 8 บ้านกรมธรรม์-ฉัตรแก้ว ปัจจุบันตำบลสมอแข จึงมีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เดิมเป็นสภาตำบลสมอแข ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และ มีผลใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 
ตราสัญญาลักษณ์เป็นรูปสมอ เชือก และดวงจันทร์ ซึ่งหมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีพื้นที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านห่างจาก จังหวัดและอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง 40.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,119 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
 
ต.ดอนทอง อ.เมือง
ต.วังพิกุล
อ.วังทอง
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ต.อรัญญิก
อ.เมือง
ต.วังทอง อ.วังทอง
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 15,969 คน แยกเป็น
  ชาย  8,121 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85
  หญิง 7,848 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,398 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 397.34 คน/ตร.กม.
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองตอ 622 640 1,262 605
2 บ้านลาดบัวขาว 1,853 830 2,683 1,124
3 บ้านดงประโดก 818 912 1,730 718
4 บ้านสมอแข 768 816 1,584 838
5 บ้านก่อ 203 227 430 261
6 บ้านเนินมะคึก 429 464 893 332
7 บ้านพงศธร-ชินลาภ 2,328 2,769 5,097 3,268
8 บ้านกรมธรรม์-ฉัตรแก้ว 1,100 1,190 2,290 1,252
  รวม 8,121 7,848 15,969 8,398
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-987-100-3
โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220 E-mail : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 6,049,933 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-987-100-3

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10