หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
'' องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน ''
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ อบต.สมอแข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
นางทองม้วน พันธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ชาวสมอแขเดิมอพยพมาจากแถบจังหวัดราชบุรี นครปฐม เนื่องจากถิ่นเดิมเกิดความแห้งแล้งประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงพากันอพยพย้ายถิ่นมา ตั้งรกรากอยู่แถวจังหวัดพิจิตรเพื่อทำนาก็พบกับปัญหาอุทกภัยจึงได้พากันอพยพย้ายถิ่นมาที่บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข ซึ่งได้นำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมาด้วย และได้รับการสืบทอด มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ สืบทอดมิให้สูญหายไป ดังนี้
 
 
               
 
แทงหยวกเพื่อใช้ในงานศพ มีวิธีการทำดังนี้แทงหยวก ตลอดลายมีฟันปลา ฟันปลาใช้เวลาทำ ๑๐ นาที ยาวหนึ่งเมตร ๕๐ เซนติเมตร ทำตามเสาที่จะตั้งศพ เรียกว่าแทงเสา แล้วก็แทงทึมประกอบที่เอาศพวาง ถ้าทำทั้ง หมด โดยมาก อย่างน้อยที่สุดต้องใช้ ๔ คน ถ้าทำงานเต็มที่มีแกะสลักด้วยมีหยวกกล้วยด้วยใช้เวลาหนึ่งวันกับคืน จึงเสร็จเรียบร้อย เรียกว่าทำ ล่วงหน้าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นตอนกลางวันต้องเสร็จหมด พอบ่ายก็เอาขึ้นตั้ง
 
 
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เป็นประเพณีของชาวไทยพรวน หมู่ 4 และหมู่ 8 ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา จะทำกันในเดือนหก ขึ้นแปดค่ำ ซึ่งแต่ละบ้านจะมีการทำกระทงสาม เหลี่ยมโดยใช้กาบกล้วยพับมุมเป็นเหลี่ยมสามด้านแล้วใช้ไม้กลัดมุมจนเรียบร้อย ก้นกระทงก็ใช้ไม้ไขว้แล้วใช้ใบตองหรือกาบกล้วยวางเพื่อเป็นพื้นไว้ใส่ของที่ต้องเตรียมใส่กระทง ของที่ ทุกบ้านทำคือปั้นรูปคนตามจำนวนคนในบ้าน สัตว์เลี้ยงต่างๆ แล้วแต่ที่บ้านใครเลี้ยงอะไร และอาหาร ข้าวดำ (ใส่สีของถ่าน) ข้าวแดง(ใส่สีปูนแดง) ดอกไม้ ธูป เทียน ทุกอย่างที่กล่าวมาใส่ลง ในกระทง แล้วกระทงต้องทำเชือกผูกสามมุมรวมมัดตรงกลางไว้หิ้วเพื่อนำกระทงนี้ไปรวมไว้บริเวณพิธีกลางหมู่บ้าน พิธีจะเริ่มโดยทุกบ้านจะนำกระทงที่ ทำมารวมกันที่บริเวณพิธีจะ ทำบุญกลางบ้าน ชาวบ้านก็จะนำกับอาหารหวาน คาวมาทำบุญร่วมกันด้วย ทำพิธีโดยพระสงฆ์สวดมนต์ เมื่อเสร็จพิธีจากการถวายอาหารพระสงฆ์ พระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จ ชาวบ้านก็จะมีการ รับประทานอาหารร่วมกัน แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะนำกระทงของตนไปวางไว้นอกหมู่บ้าน การทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าเป็นการทำพิธีสะเดาะ เคราะห์ ของคนในบ้าน
 
 
 
หมู่ 5 บ้านก่อ ตำบลสมอแข เป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดำทั้งหมู่บ้าน ซึ่งยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียว แน่น เช่น ประเพณีเสนเฮือน หรือประเพณีเซ่นผีเรือน เนื่องจากชาวไทยทรงดำนับถือผีบรรพบุรุษ ที่มาปกป้องลูกหลาน ให้พบแต่ ความสุขความเจริญจึงได้เชิญผีบรรพบุรุษมาไว้บนเรือนในห้องที่เรียกว่า “กะล้อห่อง” มุมหนึ่งของเสาบ้านในห้องนั้น เป็นที่ไหว้ บรรพบุรุษเป็นที่เซ่นไหว้ผีเรือนทุก ๆ 10 วัน เรียกว่า “ป้าดตง” โดยมีแก้วน้ำและชามข้าววางอยู่เป็นประจำ ส่วน การแต่งกาย จะสวมใส่ ผ้าสีดำเป็นพื้น ฝ่ายชายจะสวมกางเกงแค่เข่าเรียกว่า “ซ่วงก้อม” ใส่เสื้อค่อนข้างรัดรูป ยาวถึงสะโพก แล้วผ่าปลายทั้งสองข้างแขนยาว เป็นกระบอกถึงข้อมือติดกระดุมเงินอย่างถี่ ๆ ตั้งแต่คอถึงเอว เสื้อชนิดนี้เรียกว่า เสื้อก้อม หรือเสื้อไทย ถ้าไปในงานที่เป็นพิธีการจะสวม
กางเกงขายาวเรียกว่า “ซ่วงฮี” และใส่เสื้อตัวยาวมีลายปักประดิษฐ์ ตามแบบเฉพาะของตนเอง เรียกว่า เสื้อฮี ฝ่ายหญิงตามปกติสวมเสื้อ ก้อมติดกระดุมเงิน ถ้าเป็นงานพิธีจะสวมเสื้อฮี ผ้าซิ่นที่ใช้นุ่งมีลักษณะ เฉพาะคือพื้นดำสลับลาย เส้นสีขาวคราม และมีวิธีนุ่งผ้าซิ่นของชาวไทยทรงดำผิดแปลกไป คือใช้มุมผ้าทาง ซ้ายและขวาทบกันแล้วหักพับลง คาดด้วยเข็มขัด ตรงกลาง แหวกเป็นฉาก ทรงผมของ ผู้หญิงนิยมเกล้ามวยซึ่งมี 2 แบบ คือผู้ที่อยู่ในวัยสาว จะเกล้าผมที่เรียกว่า ขอดซอย แต่ถ้าพ้นวัยสาวจะเกล้าแบบปั้นเกล้า เป็นการแบ่งแยกวัยวุฒิ
 
 
 
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำสงครามไทยรบชนะลาวแล้วกวาดต้อนไพร่พลลาวมาเป็นเชลย ประมาณ 50,000 คน มาช่วยสร้างกำแพงพระนคร และขุดคูคลอง ส่วนหนึ่งถูกส่งไปไว้ที่ราชบุรีเพื่อเป็นกันชนหรือทัพหน้าเมื่อพม่ายกมาตีไทย เมื่อคนลาว ไทย มาอาศัยอยู่รวมกัน จึงมีการผสมผสานกันด้านภาษา ในปัจจุบันหลายคนพูดภาษาไทย กลางไปแล้ว แต่ภาษาที่ พูดในตำบลสมอแขน่าจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสมอแขสืบไป การออกเสียงพยัญชนะส่วนใหญ่จะขึ้นจมูก เช่น ช ช้าง เป็น จ จ๊าง,ย ยักษ์ เป็น ยอ ยักษ์ (เสียงขึ้นจมูก) พ ออกเสียงเป็น ป วัฒนธรรมทางภาษาพูดคล้ายภาษาล้านนา เช่น
    ไก่ตัวปู้ = ไก่ตัวผู้ ไก่ตัวแม่ = ไก่ตัวเมีย จักจุ้ม = จิ้งเหลน ตกโต = ตุ๊กแก ,
    ปอม = กิ้งก่า จิ้งกุ่ง = จิ้งหรีด จักเข็บ = ตะขาบ ป๋าอีแลบ = ปลาฉลาด ฯลฯ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่คู่ตำบลสมอแข โดยได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมตำบลสมอแขขึ้นทุกปี โดยให้แต่ละ หมู่บ้านได้นำสิ่งที่เป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนมีมาจัดแสดง อาทิ การแต่งกายของชาวไทยทรงดำ การภาษาถิ่นของชาวไทยพรวน ภาษาไทยทรงดำ การทำขนมจีน การละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณ ฯลฯ
 
 
 
  กลุ่มปักมุกชุดไทย หมู่ 2 บ้านลาดบัวขาว นำโดยนายสวัสดิ์ สร้อยดอกไม้ ได้รวมกลุ่มแม่บ้าน และเยาวชนที่ว่างจากการทำงานประจำ หรือหลังเลิกเรียน มารับปักมุกชุดไทย เพื่อเป็นรายได้เสริม
  การผลิตของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว หมู่ 2 บ้านลาดบัวขาว โดยร้อยตรีวิโรจน์ ข้าราชการบำนาญ จัดทำด้วยมือมีความละเอียด ประณีต เหมาะสำหรับจัดหาเป็นของที่ระลึก
  ศูนย์สาธิตสินค้าบ้านดงประโดก ภายใต้การนำของอาจารย์มานะ ภู่แส ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ ชุมชน ทุนดำเนินการมาจากการระดมหุ้นจากสมาชิก จัดสรรผลกำไร ส่วนหนึ่งเป็นค่าจ้างคนดูแลและจำหน่ายสินค้า อีกส่วนหนึ่ง เป็นการปันผลให้สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข
เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินการในปัจจุบันกว่า สินล้านบาท โดยจะเปิดรับฝากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เป็นแหล่งออมเงินและแหล่งเงินทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
  กลุ่มออมทรัพย์บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข  เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินการในปัจจุบันกว่า สินล้านบาท โดยจะเปิดรับฝากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เป็นแหล่งออมเงินและแหล่งเงินทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
  ขี้ผึ้งสมุนไทยพ่อก่าย โดยคุณผุสดี มรพงษ์ หมู่ 3 บ้านดงประโดก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ่อก่าย เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่รุ่นปู่ มีคุณสมบัติแก้แผลอักเสบ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ 3 บ้านดงประโดก ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จันทน์
  กลุ่มแม่บ้านสมอแขขนมไทย ภายใต้การนำของคุณทองม้วน พันธุรี ประธานกลุ่ม โดยการรวมกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ที่มีเวลาว่างจากการทำนา เป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และเป็น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2537 สมาชิกเริ่มแรก 11 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 58 คนโดยระดมเงินทุนสมาชิก เงินบริจาค และเงินงบประมาณจาก ส่วนราชการ ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กล้วยฉาบใบเตย มันรังนก ฟักทองทอด เป็นสินค้าระดับ 5 ดาว และได้รับมาตรฐาน มผช.
  กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 6 บ้านเนินมะคึก โดยการนำของนายก๊ำ อิ่มกิจ ได้จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดฟางเพื่อจำหน่ายในชุมชนตำบลสมอแข และจำหน่ายในตลาดพิษณุโลก มีรายได้จาก การเพาะเห็ดขายเดือนละไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท
  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 บ้านกรมธรรม์ – ฉัตรแก้ว นำโดยคุณสมนา พันธุลี รวมกลุ่มแม่บ้านหมู่ 8 รับตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ชุดกีฬา ชุดไทย
 
 
สายตรงนายก
โทร. 061-629-9938
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5598-7100-3 Email อบต.สมอแข : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 4,788,900 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10