หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
'' องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน ''
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ อบต.สมอแข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
นางทองม้วน พันธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ชาวสมอแขเดิมอพยพมาจากแถบจังหวัดราชบุรี นครปฐม เนื่องจากถิ่นเดิมเกิดความแห้งแล้งประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงพากันอพยพย้ายถิ่นมา ตั้งรกรากอยู่แถวจังหวัดพิจิตรเพื่อทำนาก็พบกับปัญหาอุทกภัยจึงได้พากันอพยพย้ายถิ่นมาที่บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข ซึ่งได้นำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมาด้วย และได้รับการสืบทอด มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ สืบทอดมิให้สูญหายไป ดังนี้
 
 
               
 
แทงหยวกเพื่อใช้ในงานศพ มีวิธีการทำดังนี้แทงหยวก ตลอดลายมีฟันปลา ฟันปลาใช้เวลาทำ ๑๐ นาที ยาวหนึ่งเมตร ๕๐ เซนติเมตร ทำตามเสาที่จะตั้งศพ เรียกว่าแทงเสา แล้วก็แทงทึมประกอบที่เอาศพวาง ถ้าทำทั้ง หมด โดยมาก อย่างน้อยที่สุดต้องใช้ ๔ คน ถ้าทำงานเต็มที่มีแกะสลักด้วยมีหยวกกล้วยด้วยใช้เวลาหนึ่งวันกับคืน จึงเสร็จเรียบร้อย เรียกว่าทำ ล่วงหน้าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นตอนกลางวันต้องเสร็จหมด พอบ่ายก็เอาขึ้นตั้ง
 
 
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เป็นประเพณีของชาวไทยพรวน หมู่ 4 และหมู่ 8 ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา จะทำกันในเดือนหก ขึ้นแปดค่ำ ซึ่งแต่ละบ้านจะมีการทำกระทงสาม เหลี่ยมโดยใช้กาบกล้วยพับมุมเป็นเหลี่ยมสามด้านแล้วใช้ไม้กลัดมุมจนเรียบร้อย ก้นกระทงก็ใช้ไม้ไขว้แล้วใช้ใบตองหรือกาบกล้วยวางเพื่อเป็นพื้นไว้ใส่ของที่ต้องเตรียมใส่กระทง ของที่ ทุกบ้านทำคือปั้นรูปคนตามจำนวนคนในบ้าน สัตว์เลี้ยงต่างๆ แล้วแต่ที่บ้านใครเลี้ยงอะไร และอาหาร ข้าวดำ (ใส่สีของถ่าน) ข้าวแดง(ใส่สีปูนแดง) ดอกไม้ ธูป เทียน ทุกอย่างที่กล่าวมาใส่ลง ในกระทง แล้วกระทงต้องทำเชือกผูกสามมุมรวมมัดตรงกลางไว้หิ้วเพื่อนำกระทงนี้ไปรวมไว้บริเวณพิธีกลางหมู่บ้าน พิธีจะเริ่มโดยทุกบ้านจะนำกระทงที่ ทำมารวมกันที่บริเวณพิธีจะ ทำบุญกลางบ้าน ชาวบ้านก็จะนำกับอาหารหวาน คาวมาทำบุญร่วมกันด้วย ทำพิธีโดยพระสงฆ์สวดมนต์ เมื่อเสร็จพิธีจากการถวายอาหารพระสงฆ์ พระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จ ชาวบ้านก็จะมีการ รับประทานอาหารร่วมกัน แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็จะนำกระทงของตนไปวางไว้นอกหมู่บ้าน การทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าเป็นการทำพิธีสะเดาะ เคราะห์ ของคนในบ้าน
 
 
 
หมู่ 5 บ้านก่อ ตำบลสมอแข เป็นหมู่บ้านชาวไทยทรงดำทั้งหมู่บ้าน ซึ่งยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียว แน่น เช่น ประเพณีเสนเฮือน หรือประเพณีเซ่นผีเรือน เนื่องจากชาวไทยทรงดำนับถือผีบรรพบุรุษ ที่มาปกป้องลูกหลาน ให้พบแต่ ความสุขความเจริญจึงได้เชิญผีบรรพบุรุษมาไว้บนเรือนในห้องที่เรียกว่า “กะล้อห่อง” มุมหนึ่งของเสาบ้านในห้องนั้น เป็นที่ไหว้ บรรพบุรุษเป็นที่เซ่นไหว้ผีเรือนทุก ๆ 10 วัน เรียกว่า “ป้าดตง” โดยมีแก้วน้ำและชามข้าววางอยู่เป็นประจำ ส่วน การแต่งกาย จะสวมใส่ ผ้าสีดำเป็นพื้น ฝ่ายชายจะสวมกางเกงแค่เข่าเรียกว่า “ซ่วงก้อม” ใส่เสื้อค่อนข้างรัดรูป ยาวถึงสะโพก แล้วผ่าปลายทั้งสองข้างแขนยาว เป็นกระบอกถึงข้อมือติดกระดุมเงินอย่างถี่ ๆ ตั้งแต่คอถึงเอว เสื้อชนิดนี้เรียกว่า เสื้อก้อม หรือเสื้อไทย ถ้าไปในงานที่เป็นพิธีการจะสวม
กางเกงขายาวเรียกว่า “ซ่วงฮี” และใส่เสื้อตัวยาวมีลายปักประดิษฐ์ ตามแบบเฉพาะของตนเอง เรียกว่า เสื้อฮี ฝ่ายหญิงตามปกติสวมเสื้อ ก้อมติดกระดุมเงิน ถ้าเป็นงานพิธีจะสวมเสื้อฮี ผ้าซิ่นที่ใช้นุ่งมีลักษณะ เฉพาะคือพื้นดำสลับลาย เส้นสีขาวคราม และมีวิธีนุ่งผ้าซิ่นของชาวไทยทรงดำผิดแปลกไป คือใช้มุมผ้าทาง ซ้ายและขวาทบกันแล้วหักพับลง คาดด้วยเข็มขัด ตรงกลาง แหวกเป็นฉาก ทรงผมของ ผู้หญิงนิยมเกล้ามวยซึ่งมี 2 แบบ คือผู้ที่อยู่ในวัยสาว จะเกล้าผมที่เรียกว่า ขอดซอย แต่ถ้าพ้นวัยสาวจะเกล้าแบบปั้นเกล้า เป็นการแบ่งแยกวัยวุฒิ
 
 
 
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำสงครามไทยรบชนะลาวแล้วกวาดต้อนไพร่พลลาวมาเป็นเชลย ประมาณ 50,000 คน มาช่วยสร้างกำแพงพระนคร และขุดคูคลอง ส่วนหนึ่งถูกส่งไปไว้ที่ราชบุรีเพื่อเป็นกันชนหรือทัพหน้าเมื่อพม่ายกมาตีไทย เมื่อคนลาว ไทย มาอาศัยอยู่รวมกัน จึงมีการผสมผสานกันด้านภาษา ในปัจจุบันหลายคนพูดภาษาไทย กลางไปแล้ว แต่ภาษาที่ พูดในตำบลสมอแขน่าจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสมอแขสืบไป การออกเสียงพยัญชนะส่วนใหญ่จะขึ้นจมูก เช่น ช ช้าง เป็น จ จ๊าง,ย ยักษ์ เป็น ยอ ยักษ์ (เสียงขึ้นจมูก) พ ออกเสียงเป็น ป วัฒนธรรมทางภาษาพูดคล้ายภาษาล้านนา เช่น
    ไก่ตัวปู้ = ไก่ตัวผู้ ไก่ตัวแม่ = ไก่ตัวเมีย จักจุ้ม = จิ้งเหลน ตกโต = ตุ๊กแก ,
    ปอม = กิ้งก่า จิ้งกุ่ง = จิ้งหรีด จักเข็บ = ตะขาบ ป๋าอีแลบ = ปลาฉลาด ฯลฯ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่คู่ตำบลสมอแข โดยได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมตำบลสมอแขขึ้นทุกปี โดยให้แต่ละ หมู่บ้านได้นำสิ่งที่เป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนมีมาจัดแสดง อาทิ การแต่งกายของชาวไทยทรงดำ การภาษาถิ่นของชาวไทยพรวน ภาษาไทยทรงดำ การทำขนมจีน การละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณ ฯลฯ