หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คุยม่วง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคุยม่วง บริเวณที่ทำการ อบต.คุยม่วง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยบ้านกอกพัฒนา 2 หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.วังวน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยางหนองห้าง หนองไผ่ ไปนานางฉลวย สระทองแก่น กว้าง 2.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีผิวทางไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.และวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยจูงนางนอก 4 หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50-3.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านชุมแสงสงคราม - บ้านวังแร่ สาย 1 (จากสะพานแม่น้ำยม ถึง วัดปากคลองชุมแสงสงคราม) หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยซอยหลังวัด 4 หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ถนนเลียบคลองคู หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 392.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ต่อจากโครงการเดิม ถึงเขตท่าโพธ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 513.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.คุยม่วง   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) -เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากคลองอ้ายแง่ง ถึงหนองตาพูน หมู่ที่ 7 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่มาก ตามแบบทรัพยากรน้ำตำบลท่าทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
อบต.บึงพระ   จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7927 พิษณุโลก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.วังนกแอ่น   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.ชุมแสงสงคราม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางฉลวย อิ่มเกิด หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.วังวน   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ประตูน้ำบึงระดึก ถึง นานายสมศักดิ์ กาประทุม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
ทต.บ้านคลอง   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.วังวน   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 คลองปลากด ถึงเขตหนองแขม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.บึงพระ   จ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2564
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านป่า ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564
ทต.ท่าทอง   ซ่อมแซมรถขุดคูโบต้า หมายเลขทะเบียน ตฆ-3197 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 018-60-0001 กองช่าง เทศบาลตำบลท่าทอง 19 ม.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 787
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร : 055-987-100-3 โทรสาร : 055-987-100-3 ต่อ 220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 5,255,407 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-629-9938

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
| แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10