หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
'' องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
ตำบลน่าอยู่ รอบรู้พัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา เจริญตาภูมิทัศน์
สอดรับพิกัดสี่แยกอินโดจีน ''
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ อบต.สมอแข

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข
นางทองม้วน พันธุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ตำบลสมอแขได้จัดตั้งมานานแล้ว จึงไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ประชากรบางกลุ่มย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี คล้ายภาคเหนือซึ่งมีประเพณีพื้นบ้านของตำบลโดยจะมีการทำบุญตักบาตรกลางบ้าน และงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม และมีงานประเพณีอื่น ๆ ในวันสำคัญต่าง ๆ ของคนไทยทั่วไป เดิมตำบลสมอแขแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านต่อมาในปี 2541 ได้แยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 2 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 เดิมเป็นบ้านลาดบัวขาว และหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก และในปี 2544 ได้มีการแยกหมู่บ้านกรมธรรม์-ดงประโดก หมู่ที่ 3 เป็น 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 เดิม บ้านดงประโดก หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ และหมู่ที่ 8 บ้านกรมธรรม์ ฉัตรแก้ว ปัจจุบันตำบลสมอแข จึงมีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เดิมเป็นสภาตำบลสมอแข ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และ มีผลใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ปรับขนาด จากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2552
 
 
 
   
ตราสัญลักษณ์เป็นรูปสมอ เชือก และดวงจันทร์ ซึ่งหมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีและ ความเจริญรุ่งเรือง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีพื้นที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำน่าน ห่างจากจังหวัดและอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง 40.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,119 ไร่ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะ สำหรับทำการเกษตร และเป็นแหล่งรับน้ำจากเชิงเขาด้านทิศตะวันออกจึงมักมีปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะหมู่บ้าน จัดสรรมากขึ้น จึงเป็นทำเลที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของอำเภอและ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสี่แยกอินโดจีน อาณาเขตติดต่อ
 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร และ เป็นแหล่งรับน้ำจากเชิงเขาด้านทิศตะวันออกจึงมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น จึงเป็นทำเลที่สำคัญสำหรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมของอำเภอและจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ สี่แยกอินโดจีน
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,887 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 7,243 คน คิดเป็นร้อยละ 50.64
  หญิง จำนวน 7,061 คน คิดเป็นร้อยละ 49.36
  ครัวเรือน จำนวน 6,860 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 355.91 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชาชนในเขตตำบลสมอแขส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเพราะพื้นที่ ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนทอง อ.เมือง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังพิกุล อ.วังทอง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.อรัญญิก อ.เมือง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นางบวช และ ต.เขาพระ
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    1   บ้านหนองตอ 548 556 1,104 503  
  2   บ้านลาดบัวขาว 1,687 903 2,590 1,058
    3   บ้านดงประโดก 786 872 1,658 573  
  4   บ้านสมอแข 755 724 1,479 604
    5   บ้านก่อ 153 158 311 113  
  6   บ้านเนินมะคึก 397 387 784 273
    7   บ้านพงศธร-ชินลาภ 1,922 2,390 4,312 2,692  
  8   บ้านกรมธรรม์-ฉัตรแก้ว 995 1,071 2,066 1,044
        รวม 7,243 7,061 14,304 6,860  
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 061-629-9938
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5598-7100-3 Email อบต.สมอแข : 055987100@samokhae.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
จำนวนผู้เข้าชม 4,316,575 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10