พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60  
 

ขอเชิญชวนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ บึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ดร.ปรีชา เรืองจันทร์) เป็นประธานในพิธี  รายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553

ณ บึงลาดบัวขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

***********************************

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553

เวลา 08.30 น.       - ประชาชน นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชนพร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา 09.30 น.       - หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธี

เวลา 10.00 น.       - ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี(เพลงมหาฤกษ์)

                        - ประธานพิธีเปิดกรวยสักการะ ผู้ร่วมงานยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                        - ประธานพิธีมอบพันธุ์ปลาให้ตัวแทนอำเภอ

                        - ประธานพิธีมอบเทียนพรรษาให้ประชาชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 9 อำเภอ(9 วัด)

                        - ประธานพิธีมอบหนังสือพระราชทานแก่ห้องสมุดอำเภอเมือง,วังทอง,ผอ .เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1,เขต 2, เขต 3 และโรงเรียนในเขตตำบลสมอแข

                        - ประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับประธานพิธี และผู้ร่วมพิธี

                          - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข รายงานประวัติแหล่งน้ำและแนวทางการพัฒนา

                        - ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 (นายเขมชาติ จิวประสาท) กล่าวรายงาน

                        - ประธานพิธีกล่าวปราศรัย

                        - ประธานพิธีและผู้ร่วมพิธียืนตรง และร้องเพลงสุดดีมหาราชา

                        - ประธานพิธีและผู้มาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา

                        - เสร็จพิธี

................................................

การแต่งกาย

              - ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่งกายด้วยเครื่องแบบในสังกัด

              - ผู้เข้าร่วมพิธีสวมเสื้อสีชมพู

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 15.23 น. โดย คุณอรัญญา เนตรผสม

ผู้เข้าชม 2234 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5598-7100 , 0-5598-7101
จำนวนผู้เข้าชม 1,703,865 เริ่มนับ 31 ส.ค. 2555
จัดทำ โดย : NAXsolution.com